7-11 HP pomaga zdobyć wykształcenie i zawód

Opublikowano 11.02.2019 13:08. Koniec publikacji 11.03.2019 13:08
Ochotnicze Hufce Pracy działają z myślą o potrzebach młodych ludzi w wieku 15-18 lat:<br /> -pomagają uzupełnić wykształcenie,<br /> -zdobyć wybrany zawód i znaleźć odpowiednią pracę,<br /> -doradzą w jakim kierunku zawodowym warto się kształcić,<br /> -organizują zajęcia kulturalne, sportowe i edukacyjne rozwijające zainteresowania i osobowość,<br /> -umożliwiają zdobycie dodatkowego zawodu lub umiejętności w ramach projektów EFS.<br /> Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem tel. (24) 268-11-37.