Elektrolizer - Tester jakości wody

Opublikowano 02.06.2019 23:02. Koniec publikacji 30.06.2019 23:02
Przedmiotem licytacji jest Elektrolizer Wody, urządzenie do sprawdzenia jakości wody.<br /> Zestaw zawiera: <br /> Elektrolizer<br /> 4 elektrody (2 stalowe, 2 aluminiowe)<br /> Wykonanie testu: <br /> Przykręć cztery elektrody (dwie wielkości gwintów – brak możliwości nieodpowiedniego zamontowania) do elektrolizera.<br /> Przygotuj dwa naczynia (niemetalowe) z cieczami do badania lub porównania (np woda przed i po filtracji).<br /> Umieść zestaw 2 elektrod w każdym z naczyń.<br /> Podłącz elektrolizer do gniazdka elektrycznego i przełącz włącznik na pozycję ON.<br /> Po kilkunastu sekundach można zauważyć przebiegający proces elektrolizy i wytrącanie się w zanieczyszczeń.<br /> Po 30 do 60 sekundach wyłącz elektrolizer, następnie na podstawie koloru wytrąceń można rozpoznać typ zanieczyszczeń.<br /> Znaczenie kolorów podczas elektrolizy:<br /> Żółty: rozpuszczony kwas, fluorek i inne organiczne zanieczyszczenia<br /> Zielony: arsen, rtęć, ołów, miedź, sód<br /> Niebieski: bakterie, wirusy, czynniki rakotwórcze, chemiczne nawozy, pestycydy<br /> Czerwony: żelazo, rdza, bakterie<br /> Biały: ołów, cynk, rtęć, inne zanieczyszczenia nieorganiczne<br /> Czarny: metale ciężkie<br /> Elektroliza to to zjawisko zmiany struktury substancji, po przyłożeniu napięcia elektrycznego. W zastosowaniach związanych z uzdatnianiem wody, zjawisko to wykorzystywane jest do zobrazowania znajdujących się w wodzie (rozpuszczonych w niej) substancji. Przy użyciu elektrolizera istnieje możliwość wykazania obecności w wodzie pierwiastków przewodzących prąd elektryczny. Są to substancje zdolne do jonizacji, czyli rozpadu na jony.<br /> W pewnym uproszczeniu, elektroliza pozwala wykazać obecność w wodzie zanieczyszczeń. Należy jednak wziąć pod uwagę fakt, że część znajdujących się w wodzie pierwiastków nie jest szkodliwa dla organizmów żywych a nawet jest dla nich wskazana. Dlatego też, elektroliza wody wodociągowej, nie może być traktowana jako wyznacznik jej czystości chemicznej - elektroliza może jedynie wykazać, że w wodzie znajdują się substancje, które z czystą wodą nie mają nic wspólnego.<br /> Elektrolizer wyposażony jest w zestaw dwóch par elektrod (anoda i katoda), które umożliwiają porównanie czystości wody w dwóch naczyniach jednocześnie. W typowym zastosowaniu, jedną parę elektrod umieszcza się w naczyniu z wodą kranową a drugą parę elektrod w naczyniu z wodą z filtra RO.<br /> Uwaga:<br /> Podczas używania należy zachować ostrożność, nie wolno elektrolizy wykonywać dzieciom bez nadzoru osób pełnoletnich.<br /> Umieść elektrody w wodze przed podłączeniem do gniazdka.<br /> Nie używaj naczyń z metalu do przeprowadzenia testu.<br /> Po włączeniu zasilania nie dotykaj elektrod oraz wody w której zostały umieszczone.<br /> Po zakończeniu badania, wyczyść elektrodę suchą szmatką.<br /> Licytację zaczynamy od 25 zł<br /> POKAŻCIE SWOJE DOBRE SERDUCHA!!!
Cena: 25zł