Profesjonalne prace w ogrodzie

Opublikowano 10.09.2019 15:19. Koniec publikacji 05.11.2019 14:11
- wszystkie prace pielęgnacyjne związane z ogrodem i terenami zieleni<br /> - cięcia korekcyjne drzew i krzewów<br /> - cięcia odmładzające roślin <br /> - prace porządkowe <br /> - projektowanie ogrodów, terenów zieleni<br /> - projektowanie systemu nawadniającego<br /> - projektowanie systemu oświetleniowego<br /> - budowa ogrodów od podstaw <br /> - wykonywanie efektów wodnych, kaskad itp. <br /> Zapraszamy do kontaktu!