Nowe edycje szkoleń - zapraszamy

Opublikowano 06.12.2019 09:31. Koniec publikacji 03.01.2020 09:31
1. BHP okresowe dla pracodawców i osób kierujących pracownikami - zapisy trwają.<br /> 2. Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych - zapisy trwają.<br /> 3. Eksploatacja/Dozór urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, energetycznych i gazowych - zapisy trwają.<br /> 4. Pracownik działu płac i kadr z obsługą programów komputerowych - zapisy trwają.