Elektrolizer - Tester jakości wody

Opublikowano 02.06.2019 23:02. Ostatnia modyfikacja 02.06.2019 23:05
Przedmiotem licytacji jest Elektrolizer Wody, urządzenie do sprawdzenia jakości wody.
Zestaw zawiera:
Elektrolizer
4 elektrody (2 stalowe, 2 aluminiowe)
Wykonanie testu:
Przykręć cztery elektrody (dwie wielkości gwintów – brak możliwości nieodpowiedniego zamontowania) do elektrolizera.
Przygotuj dwa naczynia (niemetalowe) z cieczami do badania lub porównania (np woda przed i po filtracji).
Umieść zestaw 2 elektrod w każdym z naczyń.
Podłącz elektrolizer do gniazdka elektrycznego i przełącz włącznik na pozycję ON.
Po kilkunastu sekundach można zauważyć przebiegający proces elektrolizy i wytrącanie się w zanieczyszczeń.
Po 30 do 60 sekundach wyłącz elektrolizer, następnie na podstawie koloru wytrąceń można rozpoznać typ zanieczyszczeń.
Znaczenie kolorów podczas elektrolizy:
Żółty: rozpuszczony kwas, fluorek i inne organiczne zanieczyszczenia
Zielony: arsen, rtęć, ołów, miedź, sód
Niebieski: bakterie, wirusy, czynniki rakotwórcze, chemiczne nawozy, pestycydy
Czerwony: żelazo, rdza, bakterie
Biały: ołów, cynk, rtęć, inne zanieczyszczenia nieorganiczne
Czarny: metale ciężkie
Elektroliza to to zjawisko zmiany struktury substancji, po przyłożeniu napięcia elektrycznego. W zastosowaniach związanych z uzdatnianiem wody, zjawisko to wykorzystywane jest do zobrazowania znajdujących się w wodzie (rozpuszczonych w niej) substancji. Przy użyciu elektrolizera istnieje możliwość wykazania obecności w wodzie pierwiastków przewodzących prąd elektryczny. Są to substancje zdolne do jonizacji, czyli rozpadu na jony.
W pewnym uproszczeniu, elektroliza pozwala wykazać obecność w wodzie zanieczyszczeń. Należy jednak wziąć pod uwagę fakt, że część znajdujących się w wodzie pierwiastków nie jest szkodliwa dla organizmów żywych a nawet jest dla nich wskazana. Dlatego też, elektroliza wody wodociągowej, nie może być traktowana jako wyznacznik jej czystości chemicznej - elektroliza może jedynie wykazać, że w wodzie znajdują się substancje, które z czystą wodą nie mają nic wspólnego.
Elektrolizer wyposażony jest w zestaw dwóch par elektrod (anoda i katoda), które umożliwiają porównanie czystości wody w dwóch naczyniach jednocześnie. W typowym zastosowaniu, jedną parę elektrod umieszcza się w naczyniu z wodą kranową a drugą parę elektrod w naczyniu z wodą z filtra RO.
Uwaga:
Podczas używania należy zachować ostrożność, nie wolno elektrolizy wykonywać dzieciom bez nadzoru osób pełnoletnich.
Umieść elektrody w wodze przed podłączeniem do gniazdka.
Nie używaj naczyń z metalu do przeprowadzenia testu.
Po włączeniu zasilania nie dotykaj elektrod oraz wody w której zostały umieszczone.
Po zakończeniu badania, wyczyść elektrodę suchą szmatką.
Licytację zaczynamy od 25 zł
POKAŻCIE SWOJE DOBRE SERDUCHA!!!
Cena: 25zł Telefon: 692 11… E-mail: rolej@…