Pracownik ds. administracji, zamówień publicznych i sekretariatu

Opublikowano 12.03.2020 11:56. Ostatnia modyfikacja 30.03.2020 09:22
PŁOCKA ORKIESTRA SYMFONICZNAIM. WITOLDA LUTOSŁAWSKIEGO

poszukuje osób na stanowisko
PRACOWNIKA DS. ADMINISTRACJI, ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I SEKRETARIATU
Główne obowiązki:
• nadzór i prowadzenie bieżących spraw związanych z eksploatacją i obsługą użytkowanych budynków i wyposażenia, w tym planowanie i realizacja zaopatrzenia administracyjno–biurowego oraz nadzór nad firmami sprzątającymi,
• organizacja i nadzór nad właściwym zabezpieczeniem majątku trwałego i wyposażenia,
• prowadzenie spraw dotyczących transportu własnego i obcego,
• realizacja zadań inwentaryzacyjno - rozliczeniowych,
• nadzór i kontrola realizacji umów związanych z zaopatrzeniem Instytucji w produkty i usługi w zakresie administracyjno-gospodarczym,
• organizacja i nadzór nad przebiegiem postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
• prowadzenie archiwum zakładowego,
• nadzór nad przestrzeganiem instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej,
• przygotowywanie projektów aktów wewnętrznych w zakresie powierzonych zadań,
• monitorowanie zmian w przepisach prawa zamówień publicznych, informowanie kierownictwa o zmianach dotyczących instytucji i opracowanie wymaganych przez nie działań,
• bieżąca obsługa sekretariatu Instytucji, w tym: organizowanie wysyłki i odbioru korespondencji, ewidencjonowanie i przechowywanie regulaminów i zarządzeń.
Wymagania:
• 1-2-letnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,
• wykształcenie wyższe,
• znajomość przepisów z zakresu prawa zamówień publicznych,
• doświadczenie w zakresie tworzenia pism, zarządzeń, regulaminów i innych przepisów wewnętrznych będzie dodatkowym atutem,
• bardzo dobra znajomość obsługi MS Office,
• umiejętność bardzo dobrej organizacji pracy, inicjatywy i zaangażowania,
• umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów i budowania pozytywnych relacji, nastawienie na efektywną współpracę oraz wymianę informacji
• dyspozycyjność.
Oferujemy:
• stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
• pakiet świadczeń socjalnych;
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Płocką Orkiestrę Symfoniczną im. Witolda Lutosławskiego na aplikowane przeze mnie stanowisko.” Jeżeli jest Pan/Pani zainteresowany/a uczestnictwem w innych procesach rekrutacyjnych prosimy o zawarcie w CV również klauzuli: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Płocką Orkiestrę Symfoniczną im. Witolda Lutosławskiego również na potrzeby przyszłych rekrutacji”.
Miejsce i termin składania CV: do dnia 31 marca 2020 roku; w formie elektronicznej.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.
E-mail: sekretariat@…