Brukarstwo.

Opublikowano 15.04.2022 05:58. Ostatnia modyfikacja 22.06.2022 05:57
Układanie kostki brukowej,płyt tarasowych
oraz płyt ekologicznych-azurow.
Np.drogi,parkingi,chodniki,wjazdy,
opaski,tarasy,schody,alejki ogrodowe,
palisady itp.
Ogłoszeniodawca: Wlodzimierz Telefon: 733 95…